dijous, 29 d’octubre de 2015

MEDI RURAL 2

La Repúblicac Catalana tindrà un medi rural més viu


A la Catalunya independent...

Es seguirà cobrant els ajuts de la PAC i al desenvolupament rural? Sí. Es mantindran els ajuts perquè hi haurà continuïtat jurídica i es disposarà de més recursos propis. A més, l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura i la pesca catalanes tenen més possibilitats de millorar el seu pes en les polítiques i ajuts europeus perquè la República Catalana podrà defensar les necessitats del territori català dins de la UE.

Es seguirà exportant i important aliments? Sí. Les condicions de les empreses es mantindran perquè, actualment, Catalunya ja compleix amb la legislació europea de seguretat alimentària i de control oficial dels aliments.
Es mantindran el cabal d’aigua de l’Ebre i dels regadius? Sí, perquè és un dret reconegut i emparat per la legislació internacional.
 
Futur o passat. Tu decideixes!