dimarts, 27 d’octubre de 2015

BENESTAR 2


Si Catalunya disposa dels recursos que genera no caldrà fer retallades
La República Catalana és l’oportunitat per construir un nou país:

  •  en el qual es vetlli pel patiment de les persones vulnerables i en risc d’exclusió, tot garantint el drets humans i socials.
  • on es disposi d’habitatges accessibles en un entorn urbà i natural que siguin saludables, es promogui el benestar i es garanteixi el dret a l’habitatge.
  •      amb una administració que faci de garant dels interessos públics, coordini i integri els serveis sanitaris i socials, i que asseguri que els diners de la ciutadania s’administrin èticament i amb transparència.

CATALUNYA TÉ EL POTENCIAL PER FER-HO,
DEPÈN DE NOSALTRES DECIDIR-HO!