dissabte, 7 de novembre de 2015

MEDI RURAL 3La República Catalana tindrà un medi rural més viu

A la Catalunya independent...

Es podrà fomentar la continuïtat de la pagesia? Sí, perquè la Catalunya independent tindrà més capacitat per fomentar el relleu generacional a les explotacions. A més, es podran impulsar més mesures perquè hi hagi un règim especial de la Seguretat Social i un sistema potent d’assegurances agràries, per a respectar i consolidar els espais agraris a les zones periurbanes, per promocionar les produccions locals i perquè es percebin uns preus dignes pels productes.

Catalunya, com a Estat independent, tindrà més capacitat (amb més recursos, serveis i via directa en les relacions amb la Unió Europea i internacionals) per a promoure l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la pesca i l’alimentació.

Futur o passat. Tu decideixes!