dimecres, 11 de novembre de 2015

13 IDEES - FORÇA“els governs espanyols ens frenen”

Ampliació
L’Estat evita deliberadament que tinguem els recursos econòmics i les infrastructures necessaris per al progrés i benestar de tots els habitants de Catalunya, independentment de la seva opinió política.

Exemple
Pes de Catalunya en el conjunt de l’Estat:
26%   Comerç
19%   PIB
16%   població
9.5%  inversió pressupostada (2015)
7.3% inversió executada (2001-11)