dilluns, 2 de novembre de 2015

12 IDEES-FORÇA


no preguntem “d’on ets?”,
en tot cas “on vas néixer?”

Ampliació
Néixer en un lloc no depèn de la pròpia voluntat, qui viu a Catalunya és català si així ho vol.  Dir “on vas néixer?” enlloc “d’on ets?” integra a nascuts a fora que se senten exclosos de formar part d’aquest país o ciutadans de segona.

Exemple
Molta gent fa més anys que viu a Catalunya que al lloc on van néixer, i aquí hi tenen fills i néts.
“el toro no es de donde nace si no de donde pace”.
“los catalanes nacemos dónde nos da la gana”
Justo Molinero