dimecres, 23 de setembre de 2015

8 IDEES-FORÇA

“La UE no permetrà alçar fronteres amb la nova República.”


Ampliació
La major part de les exportacions catalanes corresponen a multinacionals instaŀlades a Catalunya que formen part de la xarxa tecnoindustrial europea: els seus països no permetran que es perjudiquin les seves empreses instaurant aranzels.

Exemple
més del 75% de la producció de Seat-Volkswagen i de Nissan es destina a l’exportació, així com el 90% de la farmacèutica Novartis.