dijous, 9 de juliol de 2015

DRET D'AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA
Divendres, 26 de juny, 2015
El Consell d'Europa admet a tràmit una moció de resolució sobre el dret d'autodeterminació de Catalunya
El Consell d'Europa ha admès via el seu secretariat la moció de resolució del diputat Jacob Lund, membre del Folketing (Parlament danès) i del Grup Socialista del Consell. Lund ha aconseguit 30 signatures per presentar el text, 10 més de les 20 necessàries que requereix el tràmit, entre les quals es troben les de membres de diversos grups polítics de la cambra. Ara la moció serà tractada a la Mesa del Consell. Un cop ratificada, es fa arribar a un comitè per tal de ser objecte de la preparació d'un informe.