dissabte, 11 de juliol de 2015

2 IDEA FORÇA

“L’Estat català és econòmicament viable”Ampliació:
Som contribuents nets a la UE.
El nou estat és viable perquè ho és la nostra economia:
Catalunya, 16% de la població de l’Estat
espanyol, 20% del PIB, 25% de les exportacions i
21% dels impostos. L’Estat espanyol no pot prescindir de comerciar amb Catalunya.