dilluns, 7 de desembre de 2015

L’administració pública a la República Catalana (2/2)

Els aspectes fonamentals que limiten l’administració pública que tenim a Catalunya són competència de l’Estat espanyol. Catalunya no té, actualment, cap poder decisori per poder fer canvis en profunditat.
Aconseguir una bona administració catalana a la Catalunya independent dependrà únicament de la voluntat dels nostres ciutadans i de les decisions del nostre Parlament i del nostre Govern.
Amb la independència, podrem decidir quina administració volem i les
qüestions bàsiques que la definiran.
Si seguim formant part de l’Estat espanyol, continuaran havent-hi massa nivells de burocràcia i una distància física i mental en la gestió.
Si seguim formant part de l’Estat espanyol, continuarem sense poder triar el model d’administració que millor s’adapti a les nostres necessitats.
Si seguim formant part de l’Estat espanyol, aquest continuarà mantenint i incrementant la invasió de competències per a afers que afecten directament el nostre dia a dia.
Si seguim formant part de l’Estat espanyol, la política tributària i la política de personal serà administrada i legislada de manera centralitzada, sense pensar en el benefici individual dels ciutadans catalans.

El treballadors públics són la cadena necessària per a un funcionament eficient, àgil i eficaç de la República Catalana.
Aconseguir una bona administració catalana a la Catalunya independent dependrà únicament de la voluntat dels nostres ciutadans i de les decisions del nostre Parlament i del nostre Govern.


Catalunya: país nou. Hi participes?