dimarts, 1 de desembre de 2015

L’administració pública a la República Catalana (1/2)Els aspectes fonamentals que limiten l’administració pública que tenim a Catalunya són competència de l’Estat espanyol. Catalunya no té, actualment, cap poder decisori per poder fer canvis en profunditat.
Aconseguir una bona administració catalana a la Catalunya independent dependrà únicament de la voluntat dels nostres ciutadans i de les decisions del nostre Parlament i del nostre Govern.

Amb la independència, podrem decidir quina administració volem i les qüestions bàsiques que la definiran.

Amb la República Catalana l’administració pública serà més propera. L’organització es podrà fer en funció de les nostres pròpies necessitats i de la planificació territorial, sabent que la proximitat és un dels factors més positius en les administracions públiques.

Amb la República Catalana serem més eficaços, perquè podrem disposar d’un model propi planificat des de Catalunya i en benefici dels seus ciutadans. Es podrà evitar el desgast de temps i la despesa que suposa haver de concordar (i sovint contrarestar) l’administració catalana amb l’espanyola.

Amb la República Catalana no existiran tantes duplicitats. Podrem planificar una administració racional que procuri la unitat de criteris administratius i la facilitat en les gestions.

Amb la República Catalana tindrem més facilitats administratives, perquè gestionarem els nostres recursos i podrem prioritzar segons les nostres necessitats.

El treballadors públics són la cadena necessària per a un funcionament eficient, àgil i eficaç de la República Catalana.
Aconseguir una bona administració catalana a la Catalunya independent dependrà únicament de la voluntat dels nostres ciutadans i de les decisions del nostre Parlament i del nostre Govern.

Catalunya: país nou. Hi participes?