dilluns, 23 de novembre de 2015

Treballadors públics i independència - 2


Units per a construir un país nou!
AMB LA INDEPENDÈNCIA...
Cobraran els seus sous els treballadors públics?
El moment en què l’Estat espanyol deixi d’abonar les prestacions als ciutadans catalans és el punt en què reconeixerà la independència de la República Catalana i aquesta passarà a fer-se’n càrrec.
En l’escenari més lògic, el d’un acord amb l’Estat espanyol, la situació serà molt senzilla, ja que les noves competències de l’Administració catalana vindran automàticament acompanyades dels recursos corresponents provinents dels impostos recaptats a Catalunya.
La Catalunya independent és perfectament viable financera i
econòmicament. De nou, els costos addicionals del nou estat estan contemplats i previstos* i són perfectament assumibles des del primer dia. Els recursos tributaris que generem garanteixen que es podrà fer front a les necessitats de finançament de la nova República (que seran d’uns 4.000-5.000 milions € mensuals addicionals) per fer front als salaris dels funcionaris, les pensions, les prestacions d’atur i les noves despeses corrents.
En cas que no hi hagi entesa amb l’Estat espanyol (fet que suposaria no assumir part del seu deute i comptar amb una economia absolutament sanejada), està previst acudir a fonts de finançament com préstecs d’entitats financeres; l’emissió de deute públic pel nou Banc central; l’emissió de bons o l’emissió de bons bescanviables per impostos.
Els sous dels treballadors públics estan garantits, en qualsevol dels escenaris, des del primer minut!
Catalunya: nou estat. Comptem amb tu