dijous, 19 de novembre de 2015

DISCURS- 2Per què ens cal un Estat? (2)

Ens cal tenir un estat per poder construir un futur comú per a tothom qui viu a Catalunya, sense discriminacions de cap mena. Volem l’estat que som capaços de construir amb el nostre potent teixit associatiu: el que fa que reunim milers de firmes per a ILP de causes justes, el del nostre tercer sector, els nostres sindicats, cooperatives i patronals lleials al país, les nostres entitats i les nostres associacions de veïns, culturals, educatives, esportives...
Construir aquest país nou comportarà l’inici d’un procés constituent que definirà les seves línies bàsiques. I fer-ho junts, a més, ens cohesionarà socialment.
Volem un estat perquè els ciutadans de Catalunya estiguin en pla d’igualtat amb els dels altres pobles, per ser presents amb veu pròpia als organismes internacionals on es debaten i es decideixen els temes que afecten les nostres vides. Per ocupar el nostre lloc al món i fer
sentir la nostra veu.

Amb la República Catalana tindrem un estat socialment més just, econòmicament més pròsper i políticament més lliure i més democràtic.

Catalunya, un nou estat del món.
Vols ajudar a fer-ho possible?