dimecres, 21 d’octubre de 2015

MEDI RURAL 1

La República Catalana tindrà un medi rural més viu
Sabies què...
  • El sector agroalimentari és el primer dels sectors productius, el tercer sector exportador de Catalunya i el segon clúster agroalimentari d’Europa?
  •  El medi rural representa el 70% del territori català?
  • Catalunya únicament ha rebut el 3,92 % dels fons de desenvolupament rural que l’Estat espanyol rep de la UE (dades 2007-2013) i que la previsió de futur de l’Estat espanyol és que aquesta aportació es redueixi?

 Com a comunitat autònoma d’Espanya, Catalunya aporta a la UE més de 4 vegades el que rep de manera territorialitzada:

Aportació corresponent de Catalunya a la UE:
anualment més del 20 % de l’aportació de l’Estat espanyol (>2.600 milions d’euros). Si fóssim un Estat membre de la UE, no aportaríem una xifra superior a l’1 % del nostre PNB, al voltant de 2.000 milions d’euros.

Fons europeus rebuts a Catalunya gestionats per la Generalitat: Mitjana anual de 522,8 milions d’euros (l’Estat no fa públic des del 2006 el cofinançament europeu emprat en les inversions i actuacions que presta directament a Catalunya):

FEDER, FSE, FEADER, FEP, Fons de Cohesió, ajuts directes de la PAC i OCM.
[Fonts: INE, Idescat i MAGRAMA]