dissabte, 17 d’octubre de 2015

BENESTAR SOCIAL 1Si Catalunya disposa dels recursos que genera no caldrà fer retallades


La República Catalana és l’oportunitat per construir un nou país:

  •  amb prosperitat econòmica i ocupació, que garanteixi el dret al treball i una renda bàsica perquè ningú, si no ho vol, hagi de marxar del país per trobar un futur millor.
  • que asseguri el dret a les pensions i a la sanitat pública, sense desigualtats i que aporti els recursos necessaris per a les situacions de dependència.
  • en el qual es respecti la dignitat i la identitat de cadascú, i es faciliti l’envelliment actiu, la socialització i el dret a  desenvolupar un projecte de vida personal fins al nostre darrer moment.


CATALUNYA TÉ EL POTENCIAL PER FER-HO,
DEPÈN DE NOSALTRES DECIDIR-HO!