dimecres, 7 d’octubre de 2015

10 IDEES-FORÇA

“La independència de Catalunya també beneficiarà Espanya”


Ampliació
La independència de Catalunya serà el detonant que farà canviar a Espanya de model i estratègia de política econòmica, per fer-la més productiva i eficient”.

Exemple
Disminuir el pes relatiu de les seves administracions públiques i infraestructures sumptuàries (AVE,...) en favor de l’economia productiva.